РУДАРСКИ ИНСТИТУТ - ЕПМ д.о.о.е.л.


IM Environmental Equipment Germany GmbH

РИ – ЕПМ, како авторизиран дистрибутер и сервисна поддршка на производите IM Environmental Equipment Germany GmbH – IM Еколошка опрема, нудиме мали рачни гасни анализатори како и професионални гасни анализатори. Овие гасни анализатори може да се користат во индустриите, како на пр. (индустрии за стакло, процесни индустрии и многу други), HVAC апликациите или на универзитетите.

Анализаторот за издувни гасови на виљушкари исто така се достапни. Овие анализатори ги мерат дизел горивата и гасните мотори во согласност со европските регулативи. Но, секако тие нудат многу повеќе – бидејќи IM гасните анализатори имаат сензори за кислород како и температурни сензори за да се детектира температурата на издувните гасови и со самото тоа тие се многу корисни за проверката на моторите.

Во IM асортиманот на производи се нудат и мерни инструменти како што се термометри (IR-термометри, термоелементи, термиризистори, дигитални џебни термометри и др.) детектори за CO и за течности, хигрометри, електронски манометри и анемометри.

Детекторите за истекување на гасот како на пр. CD100A се користат не само за откривање на истекувањето на гасот во системите за греење, туку и во автомобилските компании за надоградување на моторите за придвижување на автомобилот на lpg / автогас. Детекторите за истекување имаат долг флексибилен така натечен врат како и светлосен покажувач како би го детектирале истекувањето многу брзо.

Исто така се нудат детектори за откривање на истекувањето на разладните течности. Овие детектори можат да ги откријат сите халогени разладувачи (интипиретици) и мешавините, исто така.


IM 1000 – рачен анализатор IM 1000 е идеален инструмент за сервисните техничари за да ги нагодите оптималните ефикасности за котлите и печките. Исто така и IM1000-1/-2 ги има сите можности за најефикасно тоа да го направите. IM 1000-3 има поголем екран и нацрт / диференцијални мерења.


IM 1400COF – за виљушкари, идеален инструмент за мерење на издувните гасови на камионите и дизел гасот од виљушкарите. Тој е всушност ги мери сите потребни параметри во склад со локалните прописи. Исто така, ја мери температурата на издувните гасови и О2 за да се провери дали моторите всушност работат исправно.

Производи

Анализа на лесно согорливите гасови IM GmbH нуди мали рачни анализатори за лесно согорливите гасови, како и професионални преносливи системи за анализа на лесно согорливите гасови. Овие анализатори можат да се користат за проверка на ефикасноста и емисија на котлите, печките и сл.


Анализа на издувни гасови. Производствениот програм на IM GmbH ги опфаќа преносните и постојаните анализатори на издувни гасови. Овие анализатори се исто така и за индустриска примена, за индустриите за стакло, цементарниците, за производство на дизел мотори, виљушкари и уште многу други индустрии.


Мерни инструменти

Овде ќе пронајдете: инфрацрвени термометри, термометри (термистори, термоелементи, електронски манометри, CO детектори, детектори за разладни течности и за истекување на гас. Исто така ќе најдете и авто мултимери.
  • Погледни авторизација овде.